Tahografi

Prema Zakonu o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom saobraćaju Bosne i Hercegovine, sva vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 t kao i vozila koja služe za javni prevoz putnika s više od 9 osoba, uključujući i vozača, moraju imati baždaren uređaj za evidentiranje radnih vremena i obaveznih odmora mobilnih radnika u drumskom saobraćaju – tahograf.

Obavezno baždarenje tahografa podrazumjeva:

Ispitivanje i ovjeravanje tahografa
Ispitivanja i ovjeravanje ograničivača brzine
U slučaju instalacije novog tahografa i senzora za tahograf, obavezna je njihova aktivacija