PP Aparati

Vršimo servis, kontrolu i održavanje protivpožarnih aparata "S" i "CO2" tipa i to:

- periodični pregled protivpožarnih aparata (na 6.meseci),
- servisiranje i punjenje aparata nakon upotrebe ,
- zamjena dijelova,
- farbanje aparata,
- ispitivanje na hladni vodeni pritisak (ispitivanje čeličnih boca vatrogasnih aparata sa komprmovanim gasovima na hladan vodeni pritisak-HVP-CO2,halon,Inergen,... , ispitivanje posuda "S" aparata za gašenje početnih požara prahom na hladni vodeni pritisak HVP ) sa izdavanjem stručnog nalaza,
- prodajom protivpožarnih aparata ( ručni protivpožarni aparati pod pritiskom S-1A, S-2A, S-3A, S-6A, S-9A, S-50A, CO2-5, CO2-10, CO2-30, FE36-2 i 6 kg)